Mission & Vision

At udføre almen øjenlæge diagnostik og behandle med højeste faglighed og kvalitet og med kort ventetid. Behandlingerne inkluderer også skeleoperationer (strabismus surgery). Dette til afhjælpning af lange ventelister i det offentlige sygehusvæsen, og dermed til gavn for danske patienter, som har brug for øjenlægebehandling.


At stå for højeste kvalitet også indenfor skelekirurgi i Danmark, med kontinuerlig forsknings aktivitet og kvalitets overvågning indenfor subspecialet strabismus.  Visionen er endvidere at skabe og fastholde et velmotiveret og kompetent personale.

kbhskelen 2