Københavns Øjen- og Skeleklinik 

(Skeleoperation)

Klinikkens speciale er Skele-kirurgi

 

Derudover tilbyder vi følgende behandlinger

  • Øjenlågs kirurgi
  • Laserbehandling af efterstær
  • Laserbehandling af grøn stær
  • Lokal laserbehandling af nethinde

Klinikken har SMS-service, og en aftalt konsultation adviseres ved hjælp af SMS, dagen inden undersøgelsen. Endvidere vil ændringer af aftalte konsultations datoer, foretaget af klinikken, kommunikeres til patienterne per SMS.

 

Privatlivspolitik KBH skelen
  

 

Skeleoperationer på børn over 2 år og voksne, foretages gratis via det udvidede frie sygehusvalg, samt via sundheds forsikring og privat.
Opdateret information om skeleoperationer kan hentes her

 

NB! Hvis der sendes mail til klinikken må dette ikke indholde personfølsommedata herunder cpr. nr.

 

Klinikken fungerer som en aftale sygehus klinik med det offentlige, vedr. udvidet frit sygehusvalg, og med CFR Hospitalerne Lyngby. 

ddkm logo
Øjen- og Skeleklinikken er akkrediteret
efter DDKM for sygehuse: 1. version december 2018
 

Patienttilfredshedsundersøgelse